Spis zajęć fakultatywnych 2021/2022

Spis zajęć fakultatywnych dla II i III oraz IV i V roku na kierunku psychologia


Spis zajęć fakultatywnych dla II i III roku

oraz

zajęć fakultatywnych dla IV i V roku

niebędących zajęciami przypisanymi do specjalizacji

na kierunku psychologia

w roku akademickim 2021/2022

Uwaga! Na cześć kursów np. kognitywistyczne zapisy są prowadzone w innym trybie niż na kursy oferowane przez pracowników Instytutu Psychologii
W przypadku semestru letniego oferta nie jest zamknięta. Należy spodziewać się jeszcze innych zajęć.