Spis zajęć fakultatywnych 2020/2021

Spis zajęć fakultatywnych dla II i III oraz IV i V roku na kierunku psychologia


Spis zajęć fakultatywnych dla II i III roku

oraz

zajęć fakultatywnych dla IV i V roku

niebędących zajęciami przypisanymi do specjalizacji

na kierunku psychologia

w roku akademickim 2020/2021

Nazwisko imię

Tytuł fakultetu dla roku II i III

liczba godzin / forma

semestr/

ECTSdr hab. Sławomir Czachowski

Wstęp do psychosomatyki

30 / wykład

Zimowy

3

dr Joanna Ulatowska

Fałszywa pamięć - czy możemy ufać naszym wspomnieniom

30 / seminarium

Zimowy

3

dr Katarzyna Śliwińska

W pogoni za szczęściem-wprowadzenie do psychologii zdrowia

30 / ćwiczenia

Zimowy

3

dr Bibianna Bałaj

Wyobraźnia - cechy, funkcje i metody badania

15 / konwersatorium

Zimowy

2

dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK

Ogólna metodologia nauk

30 / wykład

Zimowy

3

dr Judyta Gulatowska

Metody ilościowe z uwzględnieniem badań prowadzonych przez internet

30 / laboratorium

Zimowy

3

dr Judyta Gulatowska

Umiejętności prezentacyjne

15 / laboratorium

Zimowy

2

dr Judyta Gulatowska

Psychologia reklamy

30/ konwersatorium

Zimowy

3

dr hab. Adam Tarnowski, prof UMK

Konstrukcja i zastosowanie MMPI-2 (tylko dla III roku)

30/ konwersatorium

Zimowy

3
dr Monika Lewandowska Percepcja czasu
15 / seminarium Letni2
dr Monika Lewandowska
Przełomowe przypadki w psychologii 15 / seminarium
Letni
2
mgr Michał Główczewski Reading Club - co nowego w psychologii społecznej?
30 / konwersatoriumLetni
3
mgr Julia Sikorska Etologia terenowa*30 / laboratorium t.Letni2
mgr Julia Sikorska Ewolucja zachowań prospołecznych30 / konwersatoriumLetni4
dr hab. Adam Tarnowski, prof UMK
Psychologia pracy i organizacji30 / wykładLetni3
dr hab. Adam Tarnowski, prof UMK Statystyka w praktyce (2 grupy)30 / ćwiczeniaLetni2
dr hab. Rafał Milner, prof. UMK Podstawy biofeedbacku (tylko dla III roku) (3 grupy)30 / laboratoriumLetni3
dr hab. Adam Tarnowski, prof UMK Zawód Psycholog: prawo, przedsiębiorczość, rozwój zawodowy30 / ćwiczeniaLetni3
dr Katarzyna Śliwińska Kino a zaburzenia psychiczne (tylko dla III roku) 30 / ćwiczeniaLetni3
dr Joanna Ulatowska Psychologia kłamstwa 15 / seminariumZimowy2Nazwisko imię Tytuł fakultetu dla roku IV i V liczba godzin / forma semestr ECTS

dr Judyta Gulatowska

Zwierzęta synantropijne - plastyczność zachowań
30 / konwersatorium Zimowy

3

mgr Natalia Pawlaczyk Funkcjonowanie poznawcze w wieku podeszłym. Wybrane zagadnienia

30 / konwersatorium

Zimowy3
mgr Lilianna Jarmakowska-KostrzanowskaRepetytorium statystycznie istotne30 / laboratoriumZimowy 3
mgr Dominik Małek Podstawy terapii uzależnień (2 grupy)
30 / ćwiczeniaZimowy3
dr hab. Adam Tarnowski, prof UMK Psychologia lotnicza (2 połowa semestru)15 / wykład Zimowy 2
mgr Liliana Jarmakowska-Kostrzanowska

Statystyka w psychologii: Kłamstwa, mity i historia
15 / laboratorium Letni 2
dr Katarzyna Śliwińska Wprowadzenie do psychoterapii poznawczo-behawioralnej30 / laboratorium Letni 4
dr Katarzyna Śliwińska
Etyka w praktyce klinicznej15 / laboratorium Letni 2
dr Kinga Mickiewicz

Psychologiczna diagnoza kliniczna dzieci i młodzieży

30 / laboratorium Letni 4
dr Kamila Łaszewska Sen, zaburzenia snu i chronopsychologia15/konwersatorium Letni 2
mgr Dominik Małek

Psychoterapia uzależnień-trening umiejętności terapeutycznych

30/konwersatorium Letni 3
dr Tomasz Rosochowicz Zespoły otępienne w neurologii15 / wykład Letni 2
dr hab. Tomasz Kozłowski Antropologia człowieka kurs odwołany30 / wykład Letni 3
prof. dr hab. Daniela Szymańska Geografia społeczna miasta30 / wykład Letni 3
mgr Jagoda Gręźlikowska Psychologia sportu30/konwersatorium Letni 3
mgr Ewa Ratajczak Komunikacja naukowa (Scientific communication)30/konwersatorium Letni 3* kurs terenowy - z racji przebudowy bazy w Urwitałcie - miejsce i termin kursu zostaną ustalone w lutym 2021.