Plan zajęć (rok IV) - semestr zimowy 2019/2020

Plan zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 dla studentów IV roku.

poniedziałek
(Humanisticum)09.45-11.15


Etologia Poznawcza (wykład)
(specjalizacja SPZ/fakultet dla IV roku)

(dr hab. Maciej Trojan, prof. UMK)

Sala: AB 3.10

11.30-13.00


Psychologia Ewolucyjna (wykład)
(specjalizacja SPZ/fakultet dla IV roku)

(dr Judyta Gulatowska)

Sala AB 3.10

13.15-14.45


Etyka i zwierzęta (konwersatorium) (15h)
(specjalizacja SPZ/fakultet dla IV roku)

(mgr Julia Sikorska)

Sala AB 3.10


15.00-16.30Zaawansowana psychologia społeczna (wykład)
(specjalizacja PPSS/fakultet dla IV roku)

(dr Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski)

Sala AB 1.22

wtorek
(Harmonijka)13.13-14.45


Psychopatologia z elementami chorób dzieci i młodzieży (wykład) (specjalizacja PK/fakultet dla IV roku)

(dr hab. n. med. Sławomir Czachowski, prof. UMK )

Sala

15.00-16.30


Psychopatologia dorosłych (laboratorium) (specjalizacja PK)

(dr Katarzyna Śliwińska )

Salaśroda

(Harmonijka)

08.00-09.30


Anatomia czynnościowa mózgu (wykład) (specjalizacja PK i NP/fakultet dla IV roku)

(dr hab. n. med. Sławomir Czachowski, prof. UMK )

Sala


11.30-13.00


Zastosowanie metod testowych w ocenie neuropsychologicznej (laboratorium)
(specjalizacja KP)

(mgr Natalia Pawlaczyk)

Sala

13.15-14.45


Zastosowanie metod testowych w ocenie neuropsychologicznej (laboratorium)
(specjalizacja NP/fakultet dla IV roku)

(mgr Natalia Pawlaczyk)

Sala

15.00-16.30


Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej (wykład) (15h)(specjalizacja NP/fakultet dla IV roku)

(dr Monika Lewandowska)

Sala
Czwartek

(Harmonijka)

09.45-11.15


Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

(konwersatorium) (specjalizacja PK/fakultet dla IV roku)

(mgr Angżelika Listwan)

Sala 2
11.30-13.00

Zespoły otępienne w neurologii (wykład) (15h) (fakultet dla IV roku)

(dr n. med. Tomasz Rosochowicz)
Sala:

15.00-16.30


Zachowania pro środowiskowe (wykład) (specjalizacja PPSS/fakultet dla IV roku)

(dr Adrian Wójcik)

Sala
16.45-18.15

Wprowadzenie do psychologii środowiskowej (konwersatorium) (specjalizacja PPSS/fakultet dla IV roku)

(prof. dr hab. Maria Lewicka)

Budynek: Basztapiątek
(Harmonijka)

09.00-10.30*
12.00-17.30*
09.00-14.30*


Metody badań środowiskowych (laboratorium)

(specjalizacja PPSS)

(mgr Anna Wieczorek, mgr Joanna Stefańska)


11 i 12.X (pt/sb)- wprowadzenie do badań terenowych, definiowanie celu projektu, omówienie wybranych metod
(2x6h, sesja warsztatowa)

25.X (pt) - wybór i przygotowanie metod ilościowych do badania pilotażowego (1,5h, sesja online)

8.XI (pt) - wybór i przygotowanie metod jakościowych do badania pilotażowego (1,5h, sesja online)

15.XI (pt)- omówienie wyników pilotażu (1,5h, sesja online)

22.XI (pt) - przygotowanie do badania właściwego (1,5h sesja online)

23-28. XI - tydzień na prowadzenie badań w terenie

29/30.XI (pt/sb) - analiza zebranych wyników, przygotowanie raportu (2x6h sesja warsztatowa)


*Godziny

9.00- 10.30 dla sesji online

12-17.30 warsztat w piątek

9.00 -14.30 warsztat w sobotę


Sala:11.30-16.00


Budowa i zastosowanie kwestionariusza MMPI 2 (konwersatorium) (fakultet dla IV roku) (15h)
dni zajęć: 18.10; 15.11; 13.12

(dr hab. Adam Tarnowski, prof UW )

Sala:


Uwaga! Numery sal i nazwiska prowadzących będą podane do wiadomości w najbliższym czasie