Plan zajęć (rok IV) - semestr letni 2019/2020

Plan zajęć na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 dla studentów IV roku.

poniedziałek
(Harmonijka)

11.30-13.00


Bezpieczeństwo w mieście (konwersatorium)
(specjalizacja PPSS/fakultet dla IV roku)

(Dr Michał Jaśkiewicz)

Harmonijka: Sala 115

13.04; 20.04; 27.04; 11.05; 18.05
13.15-14.45


Bezpieczeństwo w mieście (konwersatorium)
(specjalizacja PPSS/fakultet dla IV roku)

(Dr Michał Jaśkiewicz)

Harmonijka: Sala 115

13.04; 20.04; 27.04; 11.05; 18.0516.15-17.30


Geografia społeczna miasta (wykład)
(fakultet dla IV roku)

(prof. dr hab. Daniela Szymańska)

Budynek Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
sala 2.88

10 spotkań po trzy godziny


17.45-18.40


Geografia społeczna miasta (wykład)
(fakultet dla IV roku)

(prof. dr hab. Daniela Szymańska)

Budynek Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
sala 2.88

10 spotkań po trzy godziny
wtorek
(Harmonijka)

08.00-09.30


Diagnoza z praktyce klinicznej (15h)(laboratorium wyłącznie dla specjalizacji PK)


(dr Łukasz Miciuk)

Humanisticum : Sala AB 0.09

7 IV, 21 IV, 28 IV, 5 V, 12 V

Osobowościowe uwarunkowania dysfunkcjonalnych zachowań: teorie i badania (15h)(konwersatorium) (fakultet dla IVr)


(dr Łukasz Miciuk)

Humanisticum : Sala AB 0.09

19 V, 26 V, 2 VI, 9 VI, 16 VI

Prawo autorskie (wykład obligatoryjny)(3 spotkania na początku semestru)

(dr hab. Maciej Siwicki)

Humanisticum Sala AB 1.07Diagnoza z praktyce klinicznej (15h)(laboratorium wyłącznie dla specjalizacji PK)


(dr Łukasz Miciuk)

Humanisticum : Sala AB 0.09

7 IV, 21 IV, 28 IV, 5 V, 12 V

Osobowościowe uwarunkowania dysfunkcjonalnych zachowań: teorie i badania (15h)(konwersatorium) (fakultet dla IVr)


(dr Łukasz Miciuk)

Humanisticum : Sala AB 0.09

19 V, 26 V, 2 VI, 9 VI, 16 VI

Prawo autorskie (wykład obligatoryjny)(3 spotkania na początku semestru)

(dr hab. Maciej Siwicki)

Humanisticum Sala AB 1.07

11.30-13.00


Etologia zwierząt udomowionych (konwersatorium) (specjalizacja SPZ/fakultet dla IV roku)

(dr Judyta Gulatowska )

Harmonijka: Sala 319środa

(Harmonijka)

08.00-09.30


Podstawy terapii uzależnień (ćwiczenia) (gr1) (fakultet dla IV roku)

(mgr Dominik Małek )

Sala 115


09.45-11.15


Podstawy terapii uzależnień (ćwiczenia)(gr2) (fakultet dla IV roku)

(mgr Dominik Małek )

Sala 115

11.30-13.00


Zastosowanie metod testowych w ocenie neuropsychologicznej (ćwiczenia)
(specjalizacja PK/fakultet dla IV roku)

(mgr Natalia Pawlaczyk)

Sala 317


Nowe technologie w badaniach społecznych i środowiskowych cz. I GIS (Laboratorium) (tylko dla specjalizacji PPSS) (od 10.55 do 13.15 - 4h)

(Dr Adam Piasecki)

Wydział Geografii: sala 161

13.15-14.45


Zastosowanie metod testowych w ocenie neuropsychologicznej (ćwiczenia)
(specjalizacja NP/fakultet dla IV roku)

(mgr Natalia Pawlaczyk)

Sala 317
Ewolucja Zachowania
(konwersatorium)
(Specjalizacja SPZ/
fakultet dla IV roku)


(mgr Julia Sikorska)

Sala: 319


Czwartek

(Harmonijka)

09.45-11.15


Psychologia tożsamości

(konwersatorium) (specjalizacja PPSS/fakultet dla IV roku)

(prof. dr hab. Maria Lewicka)

Sala: BASZTA góra
15.00-16.30


Diagnoza z praktyce klinicznej (15h)(laboratorium wyłącznie dla specjalizacji PK)

(dr Katarzyna Śliwińska)

Sala: BASZTA góra16.45-18.15


Psychologia miasta z elementami teorii urbanistyki

(konwersatorium) (specjalizacja PPSS/fakultet dla IV roku)

(prof. dr hab. Maria Lewicka)

Sala: BASZTA górapiątek
(Harmonijka)

09.45-11.15Sen, zaburzenia snu, chronopsychologia (laboratorium)

(fakultet dla IV roku) (15h) (3x5h)

(dr Kamila Łaszewska)
Sala: BASZTA góra


11.30-13.00


Sen, zaburzenia snu, chronopsychologia (laboratorium)

(fakultet dla IV roku) (15h) (3x5h)

(dr Kamila Łaszewska)

Sala: BASZTA góra


Procesy uczenia się zwierząt (konwersatorium 15h)
(laboratorium 15 h)

(tylko dla specjalizacji SPZ)

(dr hab. Maciej Trojan, prof. UMK)

Sala: BASZTA dół


Psychologia Pracy (wykład 15h)
(fakultet dla 5 roku)

(dr hab. Adam Tarnowski prof. UW)

(11.30-16.00) 20.03; 15.05; 19.06

13.15-14.45


Sen, zaburzenia snu, chronopsychologia (laboratorium)

(fakultet dla IV roku)

(15h) (3x5h)

(dr Kamila Łaszewska)

Sala: BASZTA góraZastosowanie metod elektrofizjologicznych w klinice i badaniach naukowych

(ćwiczenia)

(Tylko Specjalizacja NP)

(dr Rafał Milner)

Sala: ICNT (13.00-17.30)

13.03.; 03.04; 08.05; 29.05; 19.06


16.00-19.00


Mózgowe podłoże świadomości (wykład)

(Specjalizacja NP/fakultet dla IV roku)

(Dr hab. Marek Binder)

Sala: IX

marzec: 27 marca, 6 godzin: 4 x 45

kwiecień: 17 kwietnia: 8 godzin: 4 x 45

maj: 22 maja:8 godzin: 4 x 45 min

czerwiec: 5 czerwca: 8 godzin:4 x 45 min
Sobota
(Harmonijka)


Mózgowe podłoże świadomości (wykład)

(Specjalizacja NP/fakultet dla IV roku)

(Dr hab. Marek Binder)

Sala: IX

28.03 (2h); 18.04(4 h); 23.05 (4h); 6.06 (4h)

Uwaga! Numery sal i nazwiska prowadzących będą podane do wiadomości w najbliższym czasie

Kurs zblokowany dla specjalizacji Stosowana Psychologia Zwierząt oraz fakultet dla pozostałych specjalizacji

Techniki badania zachowania się zwierząt

(laboratorium terenowe)

mgr Julia Sikorska


Kurs odbywa się w dniach 8.08-15.08.2020. Miejsce: Urwitałt - Baza terenowa Wydziału Biologii UW