Plan zajęć (rok II) - semestr zimowy 2017/2018

Plan zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 dla studentów II roku.

poniedziałek
(Kampus/Humanisticum)

08.00-9.30


Statystyka (laboratorium) (gr. 1L)

(dr hab. Maciej Trojan, prof. UMK)

Budynek: CH, Sala AB 2.16


09.45-11.15


Statystyka (laboratorium) (gr. 2L)

(dr hab. Maciej Trojan, prof. UMK)

Budynek: CH, Sala AB 2.16


Język Angielski (konwesatorium) (gr. 1K)

(prowadzący)

Budynek: SPNJO (Rektorat)

11.30-13.00


Statystyka (laboratorium) (gr. 3L)

(prof. dr hab. Tytus Sosnowski

Budynek: CH, Sala AB 2.16


Język Angielski (konwesatorium) (gr. 2K)

(prowadzący)

Budynek: SPNJO (Rektorat)

13.15-14.45


Język Angielski (konwesatorium) (gr. 3K)

(prowadzący)

Budynek: SPNJO (Rektorat)


Język Angielski (konwesatorium) (gr. 4K)

(prowadzący)

Budynek: SPNJO (Rektorat)

16.45-18.15


Kino a zaburzenia psychiczne

- wprowadzenie do psychopatologii

na podstawie analizy

wybranych przypadków

(konweratorium) (fakultet)

(dr Katarzyna Śliwińska)

Budynek: Harmonijka
wtorek (Harmonijka)

08.00-9.30

Psychometria (laboratorium)

(dr Katarzyna Ślwińska) gr 1L

Sala 115

9.45-11.15


Psychometria

(laboratorium) gr. 2L

(dr Katarzyna Ślwińska)

Sala 317


Umiejętności akademickie (ćwiczenia)

(gr.1C lub 2C co dwa tygodnie)

(dr Aleksandra Cisłak/dr Adrian Wójcik)


11.30-13.00


Psychometria

(laboratorium) gr. 3L

(prof. dr hab. Tytus Sosnowski)

Sala 317


Umiejętności akademickie (ćwiczenia)

(gr.3C lub 4C co dwa tygodnie)

(dr Aleksandra Cisłak/dr Adrian Wójcik)


13.13-14.45


Psychologia rozwojowa (wykład)

(w dniach 10.10; 24.10; 07.11; 21.11; 05.12;
12.12; 09.01; 23.01)

(prof. dr hab. Anna Brzezińska)

Sala IX


15.00-16.30


Psychologia rozwojowa (wykład)

(terminy jak wyżej)

(prof. dr hab. Anna Brzezińska)

Sala IX16.45-18.15


Psychologia miejsca (fakultet) (wykład)

(prof. dr hab. Maria Lewicka)

Sala 207środa

(Humanisticum

/Harmonijka)

09.45-11.15


Biologiczne mechanizmy zachowania (wykład)

(dr Małgorzata Gut)

Budynek: CH, Sala Aula

11.30-13.00


Psychometria (wykład)

(prof. dr hab. Tytus Sosnowski)

Budynek: CH, AB 1.07 lub Aula

13.30-15.00


Ogólna metodologia nauk (wykład) (fakultet)

(dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK)

Budynek: Harmonijka, Sala IX

15.00-16.30


Techniki neuroobrazowania (wykład) (fakultet)

(dr Monika Lewandowska)

Budynek: Harmonijka, Sala 207


16.45-18.15


Metody ilościowe z uwzględnieniem badań prowadzonych przez internet (laboratorum) (fakultet)

(dr Judyta Gulatowska)

Budynek: Harmonijka, Sala 6Czwartek

(Kampus/Humanisticum)09.45-11.15


Statystyka (laboratorium) (gr. 4L)

(dr Bibianna Bałaj)

Budynek: CH, Sala AB 2.16


Język Angielski (konwersatorium) (gr. 1 K)

(prowadzący)

Budynek: SPNJO (Rektorat)

11.30-13.00


Statystyka (laboratorium) (gr. 5L)

(dr Bibianna Bałaj)

Budynek: CH, Sala AB 2.16


Język Angielski (konwersatorium) (gr. 2K)

(prowadzący)

Budynek: SPNJO (Rektorat)

13.15-14.45


Język Angielski (konwersatorium) (gr. 3K)

(prowadzący)

Budynek: SPNJO (Rektorat)


Język Angielski (konwersatorium) (gr. 4K)

(prowadzący)

Budynek: SPNJO (Rektorat)

15.00-16.30


Analiza danych jakościowych

(laboratorium) (fakultet)

(dr Adrian Wójcik)

Budynek: Harmonijka, Sala 6
piątek (Harmonijka)

09.45-11.15


Psychometria (laboratorium) gr. 4L

(dr Joanna Dreszer)

Budynek: Harmonijka11.30-13.00


Psychometria (laboratorium) gr. 5L

(dr Joanna Dreszer)

Budynek: HarmonijkaUwaga! Numery sal i nazwiska prowadzących będą podane do wiadomości w najbliższym czasie