Plan zajęć (rok II) - semestr letni 2017/2018

Plan zajęć na semestr letnim roku akademickiego 2017/2018 dla studentów II roku.

poniedziałek
(Kampus/Harmonijka)09.45-11.15


Język Angielski (konwesatorium) (gr. 1K)

(prowadzący)

Budynek: SPNJO (Rektorat)


11.30-13.00


Język Angielski (konwesatorium) (gr. 2K)

(prowadzący)

Budynek: SPNJO (Rektorat)


13.15-14.45


Język Angielski (konwesatorium)
(gr. 3K)

(prowadzący)

Budynek: SPNJO (Rektorat)


Język Angielski (konwesatorium)
(gr. 4K)

(prowadzący)

Budynek: SPNJO (Rektorat)

15.15-16.45


Umysły innych zwierząt (wykład) (fakultet)

(dr hab. Maciej Trojan, prof. UMK)

Budynek: Harmonijka, Sala 1


16.45-18.15


Mózgowe podłoże umiejętności matematycznych (wykład) (fakultet)

(dr Małgorzata Gut)

Budynek: Harmonijka, Sala 1wtorek (Harmonijka)

08.00-9.30


Konstrukcja kwestionariuszy (laboratorium)

(dr Katarzyna Śliwińska) gr 1L

Sala 115

9.45-11.15


Konstrukcja kwestionariuszy (laboratorium)

(laboratorium) gr. 2L

(dr Katarzyna Śliwińska)

Sala 319


11.30-13.00


Konstrukcja kwestionariuszy

(laboratorium) gr. 3L

(prof. dr hab. Tytus Sosnowski)

Sala 319


Reading Club (fakultet)

(dr A. Cisłak i dr A. Wójcik)

Sala 207


13.15-14.45


Psychologia Ja (konwersatorium) grupa 1 (fakultet)

(dr Łukasz Miciuk)

Sala 14


15.00-16.30


Psychosomatyka (wykład) (fakultet)

(dr hab. Sławomir Czachowski)

Sala IX16.45-18.15


Psychologia polityczna (fakultet) (wykład)

(dr Aleksandra Cisłak)

Sala 1
środa (Harmonijka)

09.45-11.15


Psychologia poznawcza 2: myślenie, rozumowanie i pamięć (wykład)

(prof. dr hab. Maria Lewicka)

Sala IX

11.30-13.0013.15-14.45


Psychologia Ja (konwersatorium) grupa 2 (fakultet)

(dr Łukasz Miciuk)

Sala pracownia komputerowa


15.30-17.00/
15.00-16.30


Psychiatria (wykład) co dwa tygodnie

(dr n. med. Mirosław Dąbkowski)

Sala IX


Zastosowanie okulografii w psychologii (laboratorium) co dwa tygodnie (fakultet)

(dr Bibianna Bałaj)

Sala 205


17.15-18.45/
16.45-18.15


Psychiatria (wykład co dwa tygodnie)

(dr n. med. Mirosław Dąbkowski)

Sala IX (7 marca, 28 marca, 4 kwietnia. 11 kwietnia, 25 kwietnia, 23 maja, 13 czerwca

oraz 6 czerwca 3 godziny 17.30-19.00)


Zastosowanie okulografii w psychologii (laboratorium co dwa tygodnie) (fakultet)

(dr Bibianna Bałaj)

Sala 205

Czwartek

(Kampus/Harmonijka)08.00-09.30


Neuropsychologia (wykład)

(dr Monika Lewandowska)

Budynek: Harmonijka, Sala 1

09.45-11.15


Język Angielski (konwersatorium) (gr. 1 K)

(prowadzący)

Budynek: SPNJO (Rektorat)


11.30-13.00


Język Angielski (konwersatorium) (gr. 2K)

(prowadzący)

Budynek: SPNJO (Rektorat)


13.15-14.45


Język Angielski (konwersatorium) (gr. 3K)

(prowadzący)

Budynek: SPNJO (Rektorat)


Język Angielski (konwersatorium) (gr. 4K)

(prowadzący)

Budynek: SPNJO (Rektorat)

15.00-18.15


Etyka (wykład)

(prof. dr hab. Jerzy Brzeziński / dr Katarzyna Śliwińska)

Zajęcia zblokowane 2x4 h w kwietniu

Budynek: Harmonijka, Sala 317 lub 1


piątek (Harmonijka)

09.45-11.15


Konstrukcja kwestionariuszy (laboratorium) gr. 4L

(dr Joanna Dreszer)

Sala 31711.30-13.00


Konstrukcja kwestionariuszy (laboratorium) gr. 5L

(dr Joanna Dreszer)

Sala 31713.15-16.30


Psychologia rozwoju poznawczego 4 zajęcia w marcu w piątek i trzy w sobotę (wykład )

(dr hab. Marta Białecka-Pikul)

Sala 319


Percepcja czasu (wykład) od kwietnia w piątki (fakultet)

(dr Joanna Dreszer)

Sala 319