Organizacja roku 2021/2022

Kalendarz akademicki 2021/2022

Kalendarz akademicki roku akademickiego 2021/2022


Inauguracja 1 października 2021 r.
SEMESTR ZIMOWY od 1 października 2021 r. do 20 lutego 2022 r.
Zajęcia dydaktyczne

od 4 października 2021 r. do 22 grudnia 2021 r.

Wakacje zimowe

od 23 grudnia 2021 r. do 2 stycznia 2022 r.

Zajęcia dydaktyczne

od 3 stycznia 2022 r. do 30 stycznia 2022 r.

Egzaminacyjna sesja zimowa

od 31 stycznia 2022 r. do 13 lutego 2022 r.

Święto Uniwersytetu 19 lutego 2022 r.
Egzaminacyjna sesja poprawkowa

14 lutego 2022 r. do 27 lutego 2022 r.*SEMESTR LETNI

od 21 lutego 2022 r. do 30 września 2022 r.

Zajęcia dydaktyczne

od 21 lutego 2022 r. do 13 kwietnia 2022 r.

Wakacje wiosenne

od 14 kwietnia 2022 r. do 19 kwietnia 2022 r.

Zajęcia dydaktyczne

od 20 kwietnia 2022 r. do 14 czerwca 2022 r.

Egzaminacyjna sesja letnia

od 15 czerwca 2022 r. do 29 czerwca 2022 r.

Wakacje letnie

od 30 czerwca 2022 r. do 30 września 2022 r.

Egzaminacyjna sesja poprawkowa od 1 września 2022 r. do 14 września 2022 r.*

*Ostateczny termin uzyskania zaliczeń zajęć i zdania wszystkich egzaminów objętych planem studiów
w semestrze zimowym upływa 28 lutego 2022 r., a w semestrze letnim 20 września 2022 r.


W celu umożliwienia realizacji zajęć zgodnie z planem studiów ustala się, że:

 1. 10 listopada (środa) 2021 r. odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na czwartek;
 2. 25 stycznia (wtorek) 2022 r. odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na czwartek;
 3. 8 czerwca (środa) 2022 r. odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na piątek.
 1. Dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są następujące dni wolne od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 2020, poz. 1920):
  1. 1) 1 listopada 2021 r. (Wszystkich Świętych),
  2. 2) 11 listopada 2021 r. (Narodowe Święto Niepodległości),
  3. 3) 6 stycznia 2022 r. (Święto Trzech Króli),
  4. 4) 1 maja 2022 r. (Święto Państwowe),
  5. 5) 3 maja 2022 r. (Święto Narodowe Trzeciego Maja),
  6. 6) 5 czerwca 2022 r. (Zielone Świątki),
  7. 7) 16 czerwca 2022 r. (Boże Ciało).
 2. Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są:
  1. 1) 1 października 2021 r. (inauguracja roku akademickiego),
  2. 2) 2 maja 2022 r.,
  3. 3) 13-14 maja 2022 r. (juwenalia w Collegium Medicum),
  4. 4) 20-21 maja 2022 r. (juwenalia w Toruniu).