Vi välkomnar dig Kenneth Holmqvist!

Nowy pracownik naukowy Katedry Psychologii

  02.04.2019   admin


Niezmiernie nam miło poinformować, że do naszego zespołu dołączył profesor Kenneth Holmqvist. Szwedzki specjalista na światowym poziomie w zakresie eyetrackingu z ponad 25-letnim doświadczeniem. Pracował jako profesor psychologii w Lund University, gdzie współtworzył i kierował Humanities Laboratory. Ma również wykształcenie kognitywne i informatyczne. Równolegle z budową Laboratorium Humanistycznego utworzył grupę badawczą zajmującą się badaniami ruchu oczu. Interesuje się budową i właściwościami eyetrackerów, w szczególności jakością danych. Interesuje się również wszystkimi dostępnymi metodami analizy tych danych. Tematyka prowadzonych badań, oprócz zagadnień metodologicznych, dotyczy uwagi i wyobraźni wzrokowej. Współpracuje z wieloma badaczami i zespołami. Jest zapraszany jako mówca plenarny na międzynarodowe konferencje.

Jest autorem i współautorem wielu wysoko-punktowanych publikacji.

Jego cytowania w Google Scholar to 5882 (pobrane: 1.04.2019). Obecnie ma około 2,5 nowych cytatów Google dziennie.

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=n58QJL4AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

W ResearchGate liczba cytowań wynosi 3390.

https://www.researchgate.net/profile/Kenneth_Holmqvist

Jest współautorem podręcznika do okulografii: Eye Tracking: A Comprehensive Guide to Methods and Measures

https://www.amazon.com/Eye-tracking-comprehensive-paradigms-measures/dp/1979484899

Vi välkomnar dig Kenneth Holmqvist!!!