dr Lilianna Jarmakowska-Kostrzanowska


Katedra Psychologii Społecznej i Środowiskowej

lkostrzanowska @ umk.pl

pok. 207 tel. 56 611 36 54

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe to metody statystyczne stosowane w psychologii - to jak psychologia dowodzi swoich twierdzeń. Czy istotny statystycznie oznacza istotny w ogóle?


W związku z tym zajmuję się statystyką bayesowską oraz bayesowskim i bootstrapowym podejściem do zagadnienia testowania hipotez, analizą efektów regresyjnych np. mediacji, moderacji i supresji w badaniach psychologicznych.


Prowadzę bloga na temat metod statystycznych wykorzystywanych w psychologii: statystykawpsychologii.blogspot.comWybrane publikacje

  • Jarmakowska - Kostrzanowska, L., (2016). W statystycznym matriksie: kontrowersje wokół testowania istotności hipotezy zerowej (NHST) oraz p-wartości. Psychologia Społeczna, 39, (4), 458-473.
  • Jarmakowski-Kostrzanowski, T., Jarmakowska - Kostrzanowska, L., (2016). Polska adaptacja Kwestionariusza Kodów Moralnych (MFQ-PL). Psychologia Społeczna, 39(4), 489-509.
  • Nowakowska-Domagała, K., Jabłkowska-Górecka, K., Jarmakowska-Kostrzanowska, L., Mortoń, M., Stecz, P., (2015). Interrelationships of coping styles and professional burnout among physiotherapists, Coping styles and professional burnout symptoms among physiotherapists, Medicine, 94 (24).
  • Jarmakowska - Kostrzanowska, L., (2013). Dydaktyka a zmiany w społeczności studenckiej –przegląd badań naukowych. Folia Oeconomica, 280, 73-79.